Nov 02 2009

Τέχνη καί θρησκεία στήν ὑπηρεσία τοῦ κεμαλισμοῦ

Category: Δράση προξενείουpcalo @ 23:17

    «Αντιφωνητής», 16-10-2008

     Συχνά πυκνά τά τελευταῖα χρόνια στήν ἑλληνική Θράκη ἀκοῦμε καί βλέπουμε μειονοτικές ἐκδηλώσεις καί δράσεις, ὁλοένα καί θεαματικότερες, ὄχι μόνο σέ πολιτικό ἐπίπεδο ἀλλά καί στούς τομεῖς τῆς θρησκείας καί τῆς Τέχνης. Τό προκάλυμα εἶναι πάντα ἡ πνευματική ἐλευθερία, καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τοῦ μειονοτικοῦ πληθυσμοῦ, ὅμως μιά στοιχειωδῶς προσεκτική ματιά ἀνακαλύπτει ὅτι τά πράγματα εἶναι τελείως διαφορετικά. Ὅλα – μά ὅλα! – ἔχουν ἕναν καί μοναδικό στόχο: Νά προτάξουν τήν τουρκική/κεμαλική ταυτότητα, συχνά καί τήν ἀντιπαλότητα μέ τήν ἑλληνική πολιτεία, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων στοιχείων. Προσοχή, δέν μιλᾶμε γιά ἁπλή προβολή ἐθνικῆς ταυτότητας (κάτι πού θά ἦταν λογικό καί ἀναμενόμενο) ἀλλά γιά μιά ἰδεολογία πού θεμελιώνεται σέ ἕναν ἀκρογωνιαῖο λίθο: τήν ρητή ἤ ὑπόρρητη πολεμική κατά παντός ἑλληνικοῦ, συχνά ξεπερνώντας καί τά ὅρια ὄχι μόνο τῆς ἀνοιχτῆς πρόκλησης μά καί τοῦ γελοίου.

     Ἡ θρησκεία καί ὁ πολιτισμός εἶναι, ὡς γνωστόν, δύο βασικοί πυλῶνες τῆς συγκρότησης ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἔτσι, ἡ πολιτική τῆς Ἄγκυρας δουλεύει συστηματικά στούς δύο αὐτούς χώρους μέ τρόπους πού τακτικά περιγράφουμε στόν «Ἀντιφωνητή». Σήμερα θά παραθέσουμε κάποια πρόσφατα δείγματα τῆς δουλειᾶς αὐτῆς, ἡ ὁποία δείχνει νά προοδεύει, τόσο σέ μεθοδικότητα ὅσο καί σέ παραγωγή ἀποτελεσμάτων.

     Ξεκινᾶμε μέ τό παράδειγμα τῆς χρήσης τῆς θρησκείας ὡς ἐργαλείου προώθησης τῆς τουρκικῆς/κεμαλικῆς συνείδησης. Κάτι πού δέν εἶναι φυσικά καθόλου καινούργιο ἀλλά ὅλο καί ἐντείνεται. Πρίν δυό βδομάδες ἔγραφε σχετικά καί ὁ Σεμπαεδίν Καραχότζα (τό ἀναδημοσιεύσαμε μερικῶς καί στόν «Α»), προσθέτουμε ἐμεῖς σήμερα δύο πρόσφατα συμβάντα. Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Μπαϊραμιοῦ (30/9) ὅλοι οἱ ἐπαγγελματίες Τοῦρκοι τῆς Θράκης ξαμολύθηκαν νά σφραγίσουν μέ τό κεμαλοφασιστικό τους φρόνημα τή θρησκευτική γιορτή τοῦ μωαμεθανισμοῦ. Ἡ ἀπόλυτη προτεραιότητα τοῦ τουρκισμοῦ φαίνεται ἐξάλλου καί μέ τήν ἐξέχουσα θέση τοῦ Τούρκου Προξένου Κομοτηνῆς, πού τιμᾶται ἀπό μειονοτικούς καί πλειονοτικούς παράγοντες, λές καί εἶναι ἐθνική γιορτή τῆς γείτονος! Χαρακτηριστικά ἦταν τά δύο κυριότερα παραδείγματα, ἕνα στόν τσιγγάνικο οἰκισμό τοῦ Δροσεροῦ Ξάνθης καί ἕνα στό Μέγα Δέρειο τοῦ Ἕβρου.

Στούς Ρομά

     Οἱ τουρκόφρονες τῆς Ξάνθης λοιπόν θυμήθηκαν τόν τσιγγάνικο οἰκισμό τοῦ Δροσεροῦ. Γιά νά γίνει γνωστή ἡ παρουσία τους ἐκεῖ ἔκαναν τό ναμάζ (προσευχή) στήν πλατεία τοῦ οἰκισμοῦ, μαζεύοντας 200 ἄτομα (ἀπό ἕναν οἰκισμό τῶν 5.000). Παράλληλα ἤθελαν, λέει, νά δηλώσουν ἔτσι καί τήν διαμαρτυρία τους πού δέν χτίζεται τζαμί στόν οἰκισμό, ἄν καί τό ἔχουν ζητήσει μερικοί παρατρεχάμενοί τους. Παρόντες στήν ἄσεμνη τελετή ἦταν οἱ συνήθεις ὕποπτοι Ἀχμέτ Μέτε, Χουσεΐν Μπαντάκ, Χ. Μαλκότς, Φεριδούν Χασάνογλου, Τουρκές Χατζημεμίς, Ὀζάν Ἀχμέτογλου κ.ἄ.

     Πρῶτος καλλιέργησε τόν φανατισμό ὁ ψευτομουφτής Ἀχμέτ Μέτε, καλώντας τούς – ἐλάχιστα θρησκευόμενους – κατοίκους νά τοῦ ζητοῦν κάθε βδομάδα ἰμάμη καί κεῖνος θά τούς στέλνει (σώπα!…), τούς μίλησε γιά τόν ψεύτικο τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁρισμένοι προσπαθοῦν νά τούς χωρίσουν σέ Τούρκους, Πομάκους καί Ρόμ καί δήλωσε κι ὁ ἴδιος «Πομάκος ἀλλά Τοῦρκος – Πομάκος». Τέλος, μίλησε γιά τήν ἔλλειψη τοῦ τεμένους, εἶπε ὅτι ἡ ὑπαίθρια προσευχή στήν πλατεία ἀντανακλᾶ τό ἐπίπεδο τῆς δημοκρατίας ὅπου ζοῦμε καί κάλεσε τόν κόσμο νά ἀγωνιστεῖ γιά τήν ἀνέγερση τζαμιοῦ. Προφανῶς ὁ λεγάμενος γνωρίζει καί δημοκρατίες μέ ἀνώτερο ἐπίπεδο (στά ἀνατολικά μας σύνορα) ἀλλά ἀπό τάκτ δέν τίς ἀνέφερε, γιά νά μήν μᾶς θίξει…

     Μετά ἀπό αὐτά ὁ Χουσεΐν Μπαντάκ, δημοτικός σύμβουλος μέ τόν προξενικό συνδυασμό στόν Δῆμο Ξάνθης, ἔνιωσε νά τόν πνίγει ἡ θρησκευτικότητα: «Δόξα τῶ Θεῶ, ὅλοι εἴμαστε μουσουλμάνοι καί Τοῦρκοι, κανένας δέν μπορεῖ νά μᾶς διαιρέσει. Δέν θέλουμε κάτι κακό, θέλουμε νά προσευχόμαστε.»

Στούς Πομάκους

     Στό Μέγα Δέρειο στίς 24 Σεπτεμβρίου ἡ μάζωξη ἦταν πολύ μεγαλύτερη καί ἐπισημότερη. Πέρα ἀπό τή γνωστή ἀγέλη τῶν πρακτόρων βρέθηκαν ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Κομοτηνῆς, τρεῖς βουλευτές ἀπό τήν Τουρκία (ἀπό Σαμσούντα, Ὄρντου καί Γιόζγκατ), μειονοτικοί δήμαρχοι καί κοινοτάρχες κ.ἄ. Ἀκούστηκαν διάφορα ὡραῖα καί τήν ἀτμόσφαιρα ἀπέδωσε εὔστοχα ἡ φράση τοῦ Τούρκου βουλευτῆ «δέν ἔχει ἐδῶ καμμία διαφορά ἀπό τήν πατρίδα μας στήν Ἀνατολία»! Ἄραγε γιατί ἐπιλέχτηκε τό συγκεκριμένο χωριό, τοῦ ὁποίου ὁ μισός πληθυσμός ΔΕΝ εἶναι σουνίτες μά ἀλεβίτες καί δέν εἶχαν καμμία σχέση μέ τούς ἑορτασμούς; Μήπως ἦταν μιά ἐπίδειξη δύναμης πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις καί ταυτόχρονα μία ἀντίδραση στό διευρυνόμενο χάσμα σουνιτῶν – ἀλεβιτῶν;

     Καί συνεχίζουμε μέ τόν τομέα τῆς (λέμε, τώρα) Τέχνης. Τό πρῶτο παράδειγμα ἀφορᾶ τό θέατρο καί τήν θεατρική ὁμάδα ΣΑΦΑΚ πού ἀποτελεῖται ἀπό ἐρασιτέχνες ἠθοποιούς τῆς μειονότητας. Μιά προσπάθεια ἀπολύτως ἀξιέπαινη σέ ἄλλες συνθῆκες, πού ὅμως τώρα ξεφεύγει σέ ἄλλες ἀτραπούς. Τό τελευταῖο ἔργο πού ἀνέβασε πρό ἡμερῶν στό ΡΕΞ εἶχε τίτλο Almanci (δηλ. ὁ Γερμανός) καί γράφτηκε ἀπό τόν νεαρό δικηγόρο Ἐμρέ Ἀχμέτ. Μετά τήν πρεμιέρα ὁ (ἀπερχόμενος) Τοῦρκος Πρόξενος Ἀχμέτ Ριζά Ντεμιρέρ δήλωσε: «Ὅπως ξέρετε κι ἐσεῖς, ὅσα δέν μποροῦν νά εἰπωθοῦν δημοσίως, διότι ἀπαγορεύονται, εἶναι δυνατόν νά δηλώνονται μέσῳ τοῦ θεάτρου καί ἔτσι νά σταλοῦν μηνύματα πρός πάσα κατεύθυνση»! Συγγνώμη, ποιά πράγματα ἀπαγορεύονται σήμερα νά εἰπωθοῦν στήν Ἑλλάδα καί χρειάζεται ὁ φερετζές τοῦ θεάτρου γιά νά εἰπωθοῦν; Καί ποιές εἶναι αὐτές οἱ κατευθύνσεις πρός τίς ὁποῖες στέλνονται τά μηνύματα ἀπό τό τουρκόφωνο ἔργο, πού μόνο μειονοτικοί τό παρακολουθοῦν; Σημειώνουμε ὅτι, ἀπό ὅσα γίνανε γνωστά, τό στόρυ τοῦ ἔργου δια-δραματίζεται ἐπί Χούντας καί περιγράφει τίς πιέσεις πού δέχονταν οἱ μειονοτικοί, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά ἐξαναγκαστοῦν σέ μετανάστευση στή Γερμανία. Καλό, ἔτσι;

     Θά κλείσουμε μέ λίγη γνήσια τουρκική ποίηση, ἔργο τοῦ Κομοτηναίου γιατροῦ Χασάν Ἀχμέτ. Ἡ συλλογή, τήν ὁποία παρακάτω ἀνθολογοῦμε, κυκλοφόρησε στά ἑλληνικά, διανέμεται δωρεάν καί τήν περασμένη Παρασκευή παρουσιάστηκε πανηγυρικά στήν αἴθουσα τῆς Τουρκικῆς Νεολαίας ἀπό μικτό πάνελ.

     «Στό φεστιβάλ τοῦ κερασιοῦ στούς Ἀσωμάτους / ἔγινε ὁ χαμός! /Ἄκουσον… Ἄκουσον… / κουβαλήθηκε εἴκοσι χιλιάδες κόσμος! / Αὐτός ὁ «ὄχλος» / δηλώνει Τοῦρκος! /Συμπαράσταση ἀπό προδότες, / εἶναι ἐνήμερος ὁ ἑλληνισμός; / Ἰδού ὁ τουρκικός ἐπεκτατισμός! / Γιά νά μήν κινδυνέψει λοιπόν / νά τουρκέψει ὁ τόπος, / νά ἀπαγορευτεῖ τῶν Τούρκων καλλιτεχνῶν ἡ εἴσοδος!» («Συνταγή»)

     «Ἐκεῖ πού ἦταν ξεχασμένος / ξαφνικά μᾶς φύτρωσε ὁ παράνομος ἐχθρός! / Ἄν ἐπιθυμεῖ νά εἶναι κάποιος ἀγαπητός, / ἄς δηλώσει Πομάκος ἤ Ἀθίγγανος» («Περί κερασιῶν καί κερμάτων»)

     «Πολύ ἐλάχιστοι ἔχουν δηλώσει / Πομάκοι καί Ἀθίγγανοι. / Τί μεγάλη κινητοποίηση καί ὑποστήριξη, / καθ’ ὅλα σεβαστή! / Οἱ μειονοτικοί 99% αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι. (…) Μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ καταγωγή; / Γιατί; / Ἡ πολυπολιτισμική κοινωνία / δέν εἶναι πλοῦτος κυρίες καί κύριοι; / Γιατί δέν φέρνουμε τή λύση / καί τούς ἀναγκάζουμε / νά κάνουν προσφυγή;» («Παρανοήσεις καί πραγματικότητες»).

     Κάπως ἔτσι πάει ΟΛΗ ἡ συλλογή!!!

     Ἐντάξει, καί μεῖς δέν περιμέναμε τίποτε μεταξύ Ρεμπώ καί Γέητς ἀλλά αὐτό τό πρᾶγμα ξεπερνάει καί τήν χειρότερη προσδοκία! Κάποιος πρέπει νά πεῖ τοῦ γιατροῦ ὅτι βάζοντας τό φιρμάνι τοῦ Προξενείου σέ μικρές προτάσεις τή μία κάτω ἀπό τήν ἄλλη, ΔΕΝ δημιουργεῖ ποίηση…

Comments are closed.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - CLICK HERE

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - CLICK HERE
Μάθετε όλα τα ΟΥΣΙΩΔΗ που σας κρύβουν ΟΛΟΙ οι άλλοι!
Γίνετε συνδρομητές στον Αντιφωνητή!
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο

Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ ΜέτεΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΑ BANNERS ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ