Nov 02 2009

Στό κράτος τῆς ὁδοῦ Ἄβαντος

Category: Δράση προξενείουpcalo @ 15:42

     «Αντιφωνητής», 11-6-2008

     Ὁ διασυρμός τοῦ λεγόμενου ἑλληνικοῦ κράτους ἔχει γίνει πιά καθημερινότητα, ὅμως οἱ πρωταγωνιστές – ἰθύνοντες καταφέρνουν κάθε φορά νά πρωτοτυποῦν καί νά μᾶς ἐντυπωσιάζουν μέ τήν εὐφάνταστη κατρακύλα τους. Τά ὅσα συνέβησαν στήν ὁδό Ἄβαντος τῆς Ἀλεξανδρούπολης, τήν Κυριακή 1/6/08, ἄν δέν ἦταν ἡ ἑλλαδική πραγματικότητα μόνο ἀπό ταινία τοῦ Χόλυγουντ θά μποροῦσαν νά προέρχονται: Ἕνας δήμαρχος γιά γέλια καί γιά κλάμματα, μιά Ἀστυνομία μόνο γιά κλάμματα καί ἕνας κρατικός μηχανισμός παράλυτος μπροστά στήν ἰσχύ ἑνός ἐλαιοχρωματιστῆ! Κι ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ προξενική παρέμβαση, πού πρόσθετε τήν τραγική πλευρά στήν ὑπόθεση, θά μπορούσαμε μονάχα νά διασκεδάσουμε (μέ τά χάλια μας). Τώρα ὅμως ἡ ἱστορία εἶναι πρωτίστως ἐξοργιστική, ὅπως καί ἡ μακαριότητα τῆς τοπικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία δέν δείχνει νά ἔχει ἀντιληφθεῖ πώς αὐτά τά γεγονότα στήν Ἄβαντος δέν εἶναι «κάτι τρέχει στά γύφτικα». ὁ Ἕβρος εἶναι πλέον δυνητικά μέρος τοῦ προβλήματος κι ὄχι ἕνα μαξιλάρι ἀπορρόφησης τουρκικῶν ἐπιβουλῶν στή Θράκη.

     Στό τέρμα τῆς ὁδοῦ Ἄβαντος τῆς Ἀλεξανδρούπολης βρίσκεται μία μεγάλη τσιγγάνικη φαβέλα, ἀπό τίς γνωστές τοῦ ἑλλαδικοῦ – καί ὄχι μόνο – χώρου. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι μουσουλμάνοι καί ἀριθμοῦν περί τίς 3.000 ψυχές. Τίς ἐπωνυμίες «Τσιγγάνοι», «γῦφτοι» καί «Ρομά» δέν τίς ἀποδέχονται, καθώς οἱ δύο πρῶτες ἔχουν ἀρνητικό περιεχόμενο καί ἡ τρίτη εἶναι ἕνας εὔσχημος τρόπος νά ξεπεραστεῖ αὐτό τό πρόβλημα τῶν ἄλλων. Ἐπίσης, οἱ ἴδιοι ταυτίζουν τούς «Ρομά» μέ τούς μή ἐγκατεστημένους Τσιγγάνους καί μάλιστα αὐτούς πού διατηροῦν ἀκόμη τή γλῶσσα τους, τή ρωμανί, ἄρα οἱ ἴδιοι πού μιλᾶνε τουρκικά νιώθουν ὅτι μποροῦν νά διεκδικήσουν τήν τουρκική καταγωγή, ὅταν θά κληθοῦν νά αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς πρός τήν ἐθνοτική τους ρίζα.

     Ἡ πλειονοτική κοινωνία τῆς πόλης δείχνει νά ἀντιμετωπίζει τόν κόσμο αὐτόν ὡς ἕνα ἀναπόφευκτο βάρος, πού τέλος πάντων σέ μερικές περιπτώσεις μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ καί χρήσιμος. Αὐτό συνήθως ἀφορᾶ τήν μαύρη καί κακοαμοιβόμενη ἐργασία, κάποτε – πρίν τό 1989 – σήμαινε καί τό φτηνό σέξ, γιά κάποιους σημαίνει καί συγκομιδή ψήφων / βιομηχανία ἐξυπηρετήσεων. Κι ἄν αὐτό τό χάλι εἶναι ὅμοιο μέ κεῖνο σέ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, στήν Ἀλεξανδρούπολη δέν δείχνουν νά ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι τό δικό τους θέμα ἔχει κι ἄλλες διαστάσεις, αὐτές πού προσδίδει τό μουσουλμανικό θρήσκευμα. Αὐτό καθιστᾶ τόν οἰκισμό στόχο τῆς τουρκικῆς δραστηριότητας καί εἶναι γνωστό πώς ὁ λῦκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται.

     Μιά τέτοια ἀναμπουμπούλα ξέσπασε στίς 1/6/08 στόν μαχαλά, ὅταν κάτοικοι ξεσηκωμένοι ἀπό τόν Μεμέτ Ἀλῆ Γιουσούφογλου, πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Μουσουλμάνων Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐλαιοχρωματιστή στό ἐπάγγελμα, στράφηκαν (κυρίως) κατά τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν «Χαρά κι Ἐλπίδα». Σπάσανε τήν ἐπιγραφή τοῦ γυναικείου Συλλόγου, πολιορκήσανε τό σπίτι τῆς προέδρου Ἀινούρ Χαλήλογλου ζητώντας της ἐξηγήσεις γιά ἀπίστευτα πράγματα, κυνηγήσανε ἀπό τόν οἰκισμό μέ βρισιές καί χτυπήματα τήν φίλη της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, πρόεδρο τοῦ συλλόγου Ρόμ (Δροσεροῦ Ξάνθης) καί καλέσαν τόν δήμαρχο Γ. Ἀλεξανδρή γιά… μάρτυρα! Αὐτό πού συνέβη εἶχε κυρίως προσωπικά κίνητρα ἀλλά δέν ἦταν μόνον αὐτά.

     Τό πρῶτο κινοῦν λοιπόν ἦταν ἡ ἀνησυχία τοῦ Ἀλῆ, μήπως καί στερηθεῖ τήν πρωτοκαθεδρία πού ἀπολάμβανε ἐπί χρόνια: αὐτός μοίραζε τά κουκιά, αὐτός διεκπεραίωνε τά «τυχερά», αὐτός κρατοῦσε τόν δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τίς τοπικές ἐξουσίες – μαφίες, μέσα ἀπό τήν ποδοσφαιρική ὁμάδα καί τόν σύλλογο πού τοῦ ἔφτιαξαν οἱ «δικοί μας». Ὅταν λοιπόν εἶδε νά ἀναδύεται στόν οἰκισμό ὁ γυναικεῖος σύλλογος, καί νά ἀξιοποιεῖ τήν δυναμική καί τήν καθαρότητα τῆς Ἀινούρ Χαλήλογλου, ἀντιλήφθηκε ὅτι ἕνα μέρος τοῦ συστήματος ἐξουσίας – καί διανομῆς χρημάτων – τοῦ γύριζε τήν πλάτη. Κάτι πού θά ἔπρεπε κανονικά νά εἶχε ἐπισυμβεῖ νωρίτερα, καθώς οὔτε κάποια διαφάνεια μπορεῖ νά ἀνιχνευθεῖ στά τοῦ συλλόγου του οὔτε καί κάποια νομιμοφροσύνη ἐπεδείκνυε ὁ ἴδιος ἀπέναντι στήν πολιτεία πού ζοῦσε. Ἀντιθέτως, ἔπαιζε μέ ὅλους, χωρίς νά τολμάει νά δηλώσει κι ἀνοιχτά «Τοῦρκος» ἀλλά πηγαίνοντας τό πρᾶγμα κατά κεῖ.

     Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ Ἀινούρ Χαλήλογλου εἶναι ἀπό τίς γυναῖκες ἐκεῖνες πού βάζουν κάτω πολύ περισσότερους ἄνδρες μέ τήν δραστηριότητά τους καί τήν τόλμη τους. Ὀργάνωσε μαθήματα ἑλληνικῶν, παιδικό σταθμό, μα-θήματα κομμωτικῆς καί ἄλλες ἀξιέπαινες δράσεις, βρίσκοντας συμ-παραστάτες κάποιους ἐλάχιστους παράγοντες στίς ὑπηρεσίες τῶν ἑλληνικῶν ὑπουργείων καί ἡγούμενη ἑνός συλλόγου πού ἱδρύθηκε μόλις τόν περασμένο Νοέμβριο. Ἀπέφυγε συνειδητά κάθε ἐθνικό προσδιορισμό, τόσο στήν ἐπωνυμία τοῦ συλλόγου, ὅσο καί στόν λόγο της. Ἦρθε μαζί μας στίς Βρυξέλλες πρίν δυό μῆνες καί παρενέβη στήν προσπάθεια τῶν Τούρκων νά δημιουργήσουν θέμα «τουρκικῆς μειονότητας», δηλώνοντας Ἑλληνίδα μουσουλμάνα καί πλήρως εὐχαριστημένη ἀπό τήν ἑλληνική Πολιτεία. Αὐτή τή γυναίκα λοιπόν βρῆκαν νά κατηγορήσουν γιά χρήματα πού πῆρε στό ταξίδι αὐτό (!), γιά τά προγράμματα πού κάνει μέ τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί δῆθεν ἀμοίβεται, γιά ὑποτιθέμενες δηλώσεις της περί «Ρομά» στήν Ἄβαντος κτλ. Δέν εἶναι δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς ποιός ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν παρουσία αὐτή τῆς Ἀινούρ…

     Ἐδῶ ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στόν οἰκισμό προέκυψε τόν περασμένο Φεβρουάριο καί τρίτος σύλλογος, μέ τήν ἐπωνυμία μάλιστα «Πολιτιστικός Σύλλογος Ρώμ Ἀλεξανδρούπολης». Αὐτό ἦταν, ὑποτίθεται, καί μία ἀπό τίς αἰτίες τῆς ἀναταραχῆς, καθώς κάποιοι θεώρησαν ὅτι χαρακτηρίζονται συλλήβδην ὅλοι Ρομά καί ὅτι ἡ Ἀινούρ ἦταν μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ νέου συλλόγου. Ἡ κακοπιστία τῶν κατηγόρων ἀπέδειξε ὅτι λίγο τούς ἐνδιέφερε ἡ ἀλήθεια μπροστά στό ἐνδεχόμενο νά κυκλοφοροῦν χρήματα στόν οἰκισμό καί οἱ ἴδιοι νά μήν τά γεύονται. Φυσικά τά μέλη τοῦ νεότευκτου σωματείου εἴτε ἐξαφανίστηκαν εἴτε… συμμετεῖχαν στούς τραμπουκισμούς κατά τῶν «Ρομά». Στόχος τῶν τραμπούκων ἦταν εἰδικά ἡ Σαμπιχά Σουλεϊμάν, πού ἔκανε τό λάθος νά δηλώσει σέ συνομιλητή της πώς εἶναι «Ρομνί», μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσπράξει ἄπειρες ὕβρεις, μερικά χτυπήματα καί γλύτωσε τά χειρότερα χάρη στά… γρήγορα πόδια της! Θυμίζουμε ὅτι ἡ Σαμπιχά ἔχει βραβευτεῖ ἀπὀ τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια γιά τό ἔργο της στόν οἰκισμό τοῦ Δροσεροῦ Ξάνθης.

     Καί οἱ δυό παθοῦσες ἔκαναν μήνυση στόν Μεμέτ Ἀλή πού ὑποκίνησε τά γεγονότα. Ἡ στάση ὅμως τῆς Ἀστυνομίας ἤταν ἐπιεικῶς ἀχαρακτήριστη. Πρῶτον οἱ ἀστυνομικοί κάνανε τό πᾶν γιά νά μήν δεχθοῦν τίς μηνύσεις (μέχρι καί «ἀπειλητικό» τηλεφώνημα Κομοτηναίου δικηγόρου χρειάστηκε γιά νά πράξουν τό καθῆκον τους). Ἀντιμετώπισαν ἐχθρικά τίς κοπέλες καί σέ κάποια στιγμή μάλιστα τίς ρώτησαν ἄν «πᾶνε ν’ ἀνοίξουν τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου»! Γράψανε τίς μηνύσεις μέ ὅσο πιό ἐλαφρυντικό γιά τόν δράστη τρόπο μποροῦσαν. Καί τέλος – ἀποθέωση τῆς ξεφτίλας! – δέν προέβησαν σέ σύλληψη τοῦ Μεμέτ Ἀλῆ ἐντός τοῦ αὐτοφώρου, ἐνῶ αὐτός κοιμήθηκε στό σπιτάκι του ἥσυχος (τήν ἴδια βραδυά ἡ μία παθούσα κοιμήθηκε σέ ξενοδοχεῖο καί ἡ ἄλλη ἔφυγε ἀπό τό νοσοκομεῖο στίς 2:30 τό βράδυ) καί ἔδινε συνεντεύξεις στά δυό κανάλια τῆς πόλης! Πιό ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος ὑπάρχει ἄραγε;!!! Ποιοί ἄραγε μπορεῖ νά παρενέβησαν γιά νά μήν συλληφθεῖ οὔτε στιγμή ὁ λεγάμενος; Μήπως ἐκεῖνοι πού σαρώνουν σέ ψήφους τήν Ἄβαντος στίς δημοτικές καί νομαρχιακές ἐκλογές;

     Καί τί νά πεῖ κανείς γιά τόν δήμαρχο Γ. Ἀλεξανδρή; Πού ὄχι μόνο τσακίστηκε νά πάει στόν οἰκισμό ἀλλά καί ἀπολογήθηκε γιά ὅσα δέν ἔπραξε γι’ αὐτόν, ἀναγνωρίζοντας στόν Μεμέτ Ἀλή τόν ἡγέτη τῆς Ἄβαντος, παρότι μόλις πρό λεπτῶν εἶχε παροτρύνει σέ τραμπουκισμούς τούς παλληκαράδες του. Μάλιστα μίλησε μπροστά σέ πανώ πού ἔγραφε «ἔξω οἱ τσιγγάνοι», χωρίς νά τολμήσει νά πεῖ λέξη περί ἀπομάκρυνσής του!

     Κερασάκι στήν τούρτα ἡ σιωπή τῶν 4 τοπικῶν ἡμερήσιων ἐφημερίδων, οἱ ὁποῖες ἀποσιώπησαν τό θέμα, ὄχι μόνο στίς διαστάσεις πού περιγράφουμε ἀνωτέρω ἀλλά ἀκόμη καί ὡς ἁπλό συμβάν (προφανῶς χάριν τοῦ… ἐθνικοῦ συμφέροντος). Φαντάζεστε αὐτή ἡ ρατσιστική ἐπίθεση νά γινόταν κατά Τσιγγάνων ἀπό χριστιανούς; Παγκόσμιο θέμα θά γινότανε! Τώρα…

     Οἱ μόνοι πού ἀντέδρασαν στίς πομπές αὐτές ἦταν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ὁμοσπονδίας Ρομά Θράκης (Α. Μουφίτ, Ἀμέτο Χασάν, Χ. Φεριδούν), οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν τόν γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταμάτη καί τήν ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. στήν Κομοτηνή, προκειμένου νά διαμαρτυρηθοῦν τόσο γιά τό συμβάν σέ βάρος τῆς κ. Σαμπιχά, ὅσο καί γιά τόν διακηρυγμένο στίς τηλεοράσεις ρατσισμό κατά τῶν Ρομά ἀπό τούς συγκεκριμένους κατοίκους τῆς Ἄβαντος. Ὁ κ. Σταμάτης τούς διαβεβαίωσε ὅτι βρίσκεται κοντά τους (…) καί προσπάθησε νά κατευνάσει τά πνεύματα μιλώντας γιά τήν δημοκρατία πού ἀπολαμβάνουν ὅλοι στήν Ἑλλάδα, γιά τό ἀναφαίρετο δικαίωμα στόν αὐτοπροσδιορισμό τῶν πάντων, εὐχαρίστησε τήν Ὁμοσπονδία τῶν Ρομά γιά τήν ἐνημέρωση καί μίλησε μέ καλά λόγια γιά τούς ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέφθηκαν. Νά ἐλπίσουμε ὅτι κάτι καλύτερο θά ἔχουμε στό ἑπόμενο (γιατί θά ὑπάρξει!) ἀνάλογο κροῦσμα; Δέν θά στοιχηματίζαμε…

Comments are closed.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - CLICK HERE

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - CLICK HERE
Μάθετε όλα τα ΟΥΣΙΩΔΗ που σας κρύβουν ΟΛΟΙ οι άλλοι!
Γίνετε συνδρομητές στον Αντιφωνητή!
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο

Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ ΜέτεΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΑ BANNERS ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ